VISLog v.70
Serijski broj 6407877
Moguce upisatu u memoriju 1270 rekorda
Nema rekorda upisanih u memoriju


Podesavanja